Cover illustratie voor cao-boekje tentoonstellingsbedrijven.
Brancheorganisatie CLC-VECTA vroeg om een coverillustratie die duurzame inzetbaarheid uitbeeldt. Het proces omvatte: analyse en brainstorm inzake de kernelementen van duurzame inzetbaarheid, een serie ruwe conceptschetsen, keuze door opdrachtgever, uitgewerkte illustratie, eerste redactieronde door opdrachtgever en eindresultaat. Totale doorloop: een week.