Binnen de wijk Paddepoel in Groningen wordt warmtenet aangelegd voor een duurzame centrale warmtevoorziening. Nu de straat sowieso op de schop gaat, was dit de aanleiding voor gemeente en buurtbewoners om gezamenlijk na te denken over hoe de Plutolaan anders kan worden ingericht. In een serie bijeenkomsten is afstemming gezocht tussen de wensen en ideeën van buurtbewoners, gemeente en andere belanghebbenden. De bijeenkomst waar ik live tekende, werkte al meer toe naar een definitief gedeeld beeld op basis van enerzijds wensen en anderzijds realistische mogelijkheden. 
Het resultaat? Visualisaties als startpunt van discussie, live schetsen als visuele samenvatting van de bijeenkomst, visualisaties van de herinrichting Plutolaan en cartoons o.a. ten behoeve van publicatie in de wijkkrant en overige interne en externe communicatie.

Diversiteit in bomen, struiken en bloei

Een elektrisch oplaadbare buurttaxi op de plek van de huidige bushalte met laadpalen

Meer kleur in de wijk qua bloei gedurende meerdere seizoenen 

De keuze kan vallen op slanke bomen ... 

Laadpaal heeft er zin in

Een geuite wens: ontmoetingsbankjes