Geleverd resultaat: illustratie voor uitnodiging, live cartoons voor visuele terugkoppeling tijdens bijeenkomst, uitgewerkte cartoons t.b.v. communicatie achteraf.
Dit is een selectie van een aantal cartoons gemaakt tijdens een congres van SRN over samenwerking in het noorden op het gebied van personele capaciteit. De cartoons zijn tijdens het congres op twee momenten via een groot scherm direct getoond aan de ongeveer 100 deelnemers. De definitieve cartoons zijn vervolgens verder uitgewerkt in de studio. Een aantal van deze cartoons zijn door de opdrachtgever als illustraties gebruikt in een tussentijdse stand van zaken.