In de wijkkrant voor de wijk Paddepoel in Groningen, verscheen een artikel met informatie rond Covid-19. Dit artikel belichtte hulp bij issues als: hulp met boodschappen, eenzaamheid, verveling, huiselijk geweld, etc. Om deze informatie toegankelijker te maken, vroeg de opdrachtgever om een aantal illustraties rond deze issues.